Βιβλιογραφια

content

Εισαγωγή-Επιμέλεια: Θανάσης Χατζόπουλος

Εκδ. Γαβριηλίδης

Αθήνα 2013

Οι «γραφές της ψυχανάλυσης» αποτυπώνουν κάθε φορά μια διαφορετική εκδοχή από τον πλούτο της κλινικής εμπειρίας της ψυχανάλυσης και του ιδιαίτερου τρόπου της να προσεγγίζει τα φαινόμενα της ζωής και του πολιτισμού. Τον πρώτο λόγο έχει εδώ η εκ-τροπή του ασυνειδήτου σε γραφή, ώστε –παραφράζοντας τη γνωστή φροϋδική προτροπή– “εκεί που ήταν αυτό να έρθει …η γραφή”, αλλά και η τροποποίηση του πραγματικού δια της γραφής έτσι όπως μόνον μέσω αυτής μπορεί να επισυμβεί, χάρη στο δικό της ίχνος. Η σειρά απευθύνεται σε όλους όσους, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, έχουν αντιληφθεί ή υποψιάζονται πως ό,τι μας κινεί, και μας οδηγεί, σταθερά μας διαφεύγει. Θ. Χ.

Γράφουν: η Κωνστάνς Αθανασιάδου για τον Γεώργιο Βιζυηνό,
ο Αθανάσιος Αλεξανδρίδης για τον Ανδρέα Εμπειρίκο,
ο Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης για τον Διονύσιο Σολωμό,
ο Κώστας Γεμενετζής για τον Γιώργο Σεφέρη,
ο Θανάσης Γεωργάς για τον Γιάννη Κιουρτσάκη,
η Βιβή Θεοδοσάτου για τον Γιώργο Χειμωνά,
ο Γιάννης Σ. Κόντος για τον Κ.Π. Καβάφη,
ο Σωτήρης Μανωλόπουλος για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη,
ο Νίκος Παπαχριστόπουλος για τον Γεώργιο Βιζυηνό,
ο Νίκος Σιδέρης για τον Διονύσιο Σολωμό,
ο Θανάσης Τζαβάρας και η Ελένη Τζαβάρα για τον Ανδρέα Εμπειρίκο.

διαβάστε περισσότερα

content

Συλλογικό έργο. Επιμ. Κώστας Μπαζαρίδης

Εκδ. ΚΑΠΟΝ

Αθήνα 2013

Μια έννοια που διατρέχει όλο το εύρος των σύγχρονων Επιστημών του Πνεύματος είναι η Κριτική των Ιδεολογιών, δηλαδή η ανεύρεση εκείνων των ατομικών και καθολικών συνθηκών που παραμορφώνουν την επικράτηση του Ορθού Λόγου. Η συνεισφορά της Ψυχανάλυσης στην περιγραφή και ανάδειξη των Ιδεολογιών είναι τεράστιας και μόνιμης σημασίας, γιατί η μεθοδολογία της, στηριγμένη στην κλινική εμπειρία, διακρίνεται από τη συμπληρωματική ερμηνεία των ασυνείδητων κινήτρων που συνοδεύουν κάθε πνευματική ή ψυχική έκφανση. Ο τόμος των Πρακτικών του 7ου Διεθνούς Ψυχαναλυτικού Συμποσίου των Δελφών, που πραγματοποιήθηκε το 2008 με θέμα Ψυχανάλυση και Ιδεολογίες, περιλαμβάνει τις εισηγήσεις και τους αντίστοιχους σχολιασμούς ενός αριθμού ψυχαναλυτών και διανοητών από διαφορετικές χώρες που διαμόρφωσαν τον εξαιρετικά πυκνό, ευαίσθητο και επίκαιρο διάλογο μιας μοναδικής συνάντησης. Οι απόψεις που διατυπώθηκαν κάλυψαν ένα πλήθος πλευρών της συνεδριακής θεματικής και συνέβαλαν στην προώθηση ενός διεθνούς προβληματισμού, η ένταση του οποίου απεικονίζεται στα κείμενα της παρούσας έκδοσης. Ο τόμος Ψυχανάλυση και Ιδεολογίες επιδιώκει την ενημέρωση ενός ευρύτερου αριθμού ενδιαφερομένων για τα πολλαπλά σημεία επαφής της ψυχαναλυτικής θεωρίας με τις αυτοκριτικά εξελισσόμενες σύγχρονες επιστημονικές κατευθύνσεις, όπως άλλωστε και για τη διεύρυνση του δικού της ερευνητικού ορίζοντα.

διαβάστε περισσότερα

content

Ευγενία Γεωργαντά

Εκδ. Ιδεότοπος

Αθήνα 2012

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στη “Διαδικασία της Ψυχοθεραπείας”. Μερικά από τα θέματα που πραγματεύεται είναι:
Ποιες είναι οι συνθήκες εκείνες που βοηθούν την αλλαγή και την εξέλιξη;
Τι σημαίνει αλλαγή;
Ποιος είναι ο ρόλος του θεραπευτή στη διαδικασία αυτή;
Πώς δημιουργείται η θεραπευτική σχέση και ποιοι είναι οι παράγοντες που την προάγουν;
Πώς δημιουργείται το κλίμα στη θεραπευτική σχέση;
Πώς δημιουργείται το πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης;
Πώς εφαρμόζεται ο κώδικας δεοντολογίας;
Τι σημαίνει η σχέση “Εγώ-Εσύ”;
Τι είναι η ενσυναίσθηση;
Πώς καλλιεργείται η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια στην ψυχοθεραπευτική σχέση;

Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που λειτουργούν θετικά στο χτίσιμο της σχέσης θεραπευτή-θεραπευόμενου. Για τη βέλτιστη λειτουργία της σχέσης αυτής:
Τι καλείται να κάνει ο θεραπευτής μέσα σε αυτή τη σχέση;
Πώς καλείται να δράσει;
Ποια είναι η στάση του απέναντι στον θεραπευόμενο και πως θα τον βοηθήσει να ανακαλύψει το “σενάριο” που έχει δημιουργήσει;

Η αποδοχή της πραγματικότητας ως έχει και η ανάληψη της ευθύνης για όσα συμβαίνουν στην ζωή μας έχει πρωταρχική σημασία για την εξέλιξη και αυτό-ίασή μας, θα μας πει η συγγραφέας.

Το κείμενο συνοδεύουν πίνακες και διαγράμματα, εκτενές απόσπασμα από τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εθνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος και κείμενα από θεραπευόμενους.

διαβάστε περισσότερα

content

Γρηγόρης Πασχαλίδης

Εκδ. University Studio Press

Θεσσαλονίκη 2012

Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται μελέτες για τη φωτογραφία, στις οποίες επιχειρείται να απαντηθούν ερωτήματα όπως:
• Πώς ακριβώς σημαίνει η φωτογραφία;
• Ποια είναι η γλώσσα που μιλάει;
• Γιατί η ίδια φωτογραφία έχει τόσο διαφορετικό νόημα
για διαφορετικούς ανθρώπους;
• Tι ακριβώς διακυβεύεται στη διαμάχη για τις φωτογρα-
φίες πολέμου και οδύνης;
• Έχει η ψηφιακή τεχνολογία επιφέρει το τέλος της φω-
τογραφίας, τουλάχιστον με τη μορφή που την ξέραμε;
• Ποιες είναι οι συνέπειες του γεγονότος ότι η ιστορία,
είτε η προσωπική είτε η συλλογική, είναι πλέον για τους
περισσότερους ταυτόσημη με τις παλιές φωτογραφίες;

διαβάστε περισσότερα