Βιβλιογραφια

content

Συλλογικό έργο. Επιμ. Κώστας Μπαζαρίδης

Εκδ. ΚΑΠΟΝ

Αθήνα 2013

Μια έννοια που διατρέχει όλο το εύρος των σύγχρονων Επιστημών του Πνεύματος είναι η Κριτική των Ιδεολογιών, δηλαδή η ανεύρεση εκείνων των ατομικών και καθολικών συνθηκών που παραμορφώνουν την επικράτηση του Ορθού Λόγου. Η συνεισφορά της Ψυχανάλυσης στην περιγραφή και ανάδειξη των Ιδεολογιών είναι τεράστιας και μόνιμης σημασίας, γιατί η μεθοδολογία της, στηριγμένη στην κλινική εμπειρία, διακρίνεται από τη συμπληρωματική ερμηνεία των ασυνείδητων κινήτρων που συνοδεύουν κάθε πνευματική ή ψυχική έκφανση. Ο τόμος των Πρακτικών του 7ου Διεθνούς Ψυχαναλυτικού Συμποσίου των Δελφών, που πραγματοποιήθηκε το 2008 με θέμα Ψυχανάλυση και Ιδεολογίες, περιλαμβάνει τις εισηγήσεις και τους αντίστοιχους σχολιασμούς ενός αριθμού ψυχαναλυτών και διανοητών από διαφορετικές χώρες που διαμόρφωσαν τον εξαιρετικά πυκνό, ευαίσθητο και επίκαιρο διάλογο μιας μοναδικής συνάντησης. Οι απόψεις που διατυπώθηκαν κάλυψαν ένα πλήθος πλευρών της συνεδριακής θεματικής και συνέβαλαν στην προώθηση ενός διεθνούς προβληματισμού, η ένταση του οποίου απεικονίζεται στα κείμενα της παρούσας έκδοσης. Ο τόμος Ψυχανάλυση και Ιδεολογίες επιδιώκει την ενημέρωση ενός ευρύτερου αριθμού ενδιαφερομένων για τα πολλαπλά σημεία επαφής της ψυχαναλυτικής θεωρίας με τις αυτοκριτικά εξελισσόμενες σύγχρονες επιστημονικές κατευθύνσεις, όπως άλλωστε και για τη διεύρυνση του δικού της ερευνητικού ορίζοντα.

διαβάστε περισσότερα

content

Ευγενία Γεωργαντά

Εκδ. Ιδεότοπος

Αθήνα 2012

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στη “Διαδικασία της Ψυχοθεραπείας”. Μερικά από τα θέματα που πραγματεύεται είναι:
Ποιες είναι οι συνθήκες εκείνες που βοηθούν την αλλαγή και την εξέλιξη;
Τι σημαίνει αλλαγή;
Ποιος είναι ο ρόλος του θεραπευτή στη διαδικασία αυτή;
Πώς δημιουργείται η θεραπευτική σχέση και ποιοι είναι οι παράγοντες που την προάγουν;
Πώς δημιουργείται το κλίμα στη θεραπευτική σχέση;
Πώς δημιουργείται το πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης;
Πώς εφαρμόζεται ο κώδικας δεοντολογίας;
Τι σημαίνει η σχέση “Εγώ-Εσύ”;
Τι είναι η ενσυναίσθηση;
Πώς καλλιεργείται η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια στην ψυχοθεραπευτική σχέση;

Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που λειτουργούν θετικά στο χτίσιμο της σχέσης θεραπευτή-θεραπευόμενου. Για τη βέλτιστη λειτουργία της σχέσης αυτής:
Τι καλείται να κάνει ο θεραπευτής μέσα σε αυτή τη σχέση;
Πώς καλείται να δράσει;
Ποια είναι η στάση του απέναντι στον θεραπευόμενο και πως θα τον βοηθήσει να ανακαλύψει το “σενάριο” που έχει δημιουργήσει;

Η αποδοχή της πραγματικότητας ως έχει και η ανάληψη της ευθύνης για όσα συμβαίνουν στην ζωή μας έχει πρωταρχική σημασία για την εξέλιξη και αυτό-ίασή μας, θα μας πει η συγγραφέας.

Το κείμενο συνοδεύουν πίνακες και διαγράμματα, εκτενές απόσπασμα από τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εθνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος και κείμενα από θεραπευόμενους.

διαβάστε περισσότερα

content

Γρηγόρης Πασχαλίδης

Εκδ. University Studio Press

Θεσσαλονίκη 2012

Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται μελέτες για τη φωτογραφία, στις οποίες επιχειρείται να απαντηθούν ερωτήματα όπως:
• Πώς ακριβώς σημαίνει η φωτογραφία;
• Ποια είναι η γλώσσα που μιλάει;
• Γιατί η ίδια φωτογραφία έχει τόσο διαφορετικό νόημα
για διαφορετικούς ανθρώπους;
• Tι ακριβώς διακυβεύεται στη διαμάχη για τις φωτογρα-
φίες πολέμου και οδύνης;
• Έχει η ψηφιακή τεχνολογία επιφέρει το τέλος της φω-
τογραφίας, τουλάχιστον με τη μορφή που την ξέραμε;
• Ποιες είναι οι συνέπειες του γεγονότος ότι η ιστορία,
είτε η προσωπική είτε η συλλογική, είναι πλέον για τους
περισσότερους ταυτόσημη με τις παλιές φωτογραφίες;

διαβάστε περισσότερα

content

Alba Marcoli

Εκδ. University Studio Press, 2013

Μετάφραση-Επιμέλεια: Β. Παπαδοπούλου, Ε. Τσαμαδού

Μέσα από παραμύθια, που φτιάχτηκαν πάνω σε πολλές αληθινές, συμπυκνωμένες σε μια ιστορίες, το βιβλίο έχει σκοπό να μας βοηθήσει να εμποδίσουμε τις σκιές του παρελθόντος μας να παρέμβουν σε μεγάλο βαθμό στη σχέση μας με τα παιδιά, καθώς συχνά, ως ενήλικες, θεωρούμε πως μπορούμε να ενεργούμε ελεύθερα στις συνηθισμένες μας συμπεριφορές, ενώ στην πραγματικότητα συχνά επηρεαζόμαστε από το μικρό παιδί που υπήρξαμε, με τη ζωντάνια και τη δημιουργικότητά του, αλλά και τις άλυτες πραγματικότητές του, που δυστυχώς παρεμβαίνουν στις σχέσεις μας, και κυρίως στη σχέση μας με τα παιδιά. Ίσως, λοιπόν, στην προσπάθειά μας να προστατέψουμε τα παιδιά, συχνά τους εξομαλύνουμε υπερβολικά το δρόμο τους, εμποδίζοντάς τα έτσι να βρεθούν αντιμέτωπα με τις δυσκολίες, που στην πραγματικότητα τα βοηθούν να μεγαλώσουν και να ενδυναμωθούν. Άλλες φορές επίσης, προσδοκούμε από αυτά επιτυχίες που έλειψαν σε εμάς τους ίδιους και που παρηγορούν τη χαμηλή μας αυτοεκτίμηση και αυτό περιπλέκει τη ζωή μας καθώς και εκείνη των παιδιών.
Η Alba Marcoli, κλινική ψυχολόγος αναλυτικής εκπαίδευσης, πραγματοποιεί εδώ και χρόνια ομάδες ψυχολογικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για ενήλικες, ιδιαίτερα για γονείς και εκπαιδευτικούς, χρησιμοποιώντας παραμύθια φτιαγμένα πάνω σε αληθινές ιστορίες.

διαβάστε περισσότερα