Βιβλιογραφια

content

Ευαγγελία Γαλανάκη

Εκδ. Gutenberg

Αθήνα 2015

Πολλές και ποικίλες όψεις του παραδόξου που χαρακτηρίζει την οικουμενική εμπειρία της μοναξιάς του ανθρώπου αναλύονται στο βιβλίο αυτό. Η οπτική είναι κυρίως της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, με έμφαση στις πρώτα χρόνια της ζωής. Τότε τίθενται τα θεμέλια της ανθρώπινης ύπαρξης, άρα και του ουσιώδους ανθρώπινου βιώματος, της μοναξιάς. Έρευνες της Ψυχολογίας στο διεθνή χώρο και στην Ελλάδα φωτίζουν τη γένεση και τα παράδοξα της εμπειρίας αυτής. Οι νευροεπιστήμες, η θεολογία, η φιλοσοφία, η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία, η λαογραφία, η φιλολογία, η γλωσσολογία, η παιδαγωγική, αλλά και οι αφηγήσεις των παιδιών και των νέων, συμβάλλουν και αυτές στην προσέγγιση των παραδόξων της μοναξιάς, μέσα από ένα διεπιστημονικό πρίσμα.
Η επιστημονική προσέγγιση της μοναξιάς, στις καλύτερες στιγμές της, δεν διαφέρει και τόσο από την ποίηση των ανώνυμων και των επώνυμων ανθρώπων. Και η ποίηση έχει ως κύριο κίνητρο και περιεχόμενο τη μοναξιά. Η Ψυχολογία και, πολύ περισσότερο, η Αναπτυξιακή Ψυχολογία, δεν μπορούν να αγνοούν ότι η επιστήμη και η τέχνη βαδίζουν χέρι με χέρι, ως οι δύο όψεις της δημιουργίας μέσα στον ανθρώπινο πολιτισμό. Επομένως, η προσέγγιση της μοναξιάς στο βιβλίο αυτό δεν γίνεται μόνο με αυστηρά ακαδημαϊκό τρόπο, αλλά και με τη βοήθεια της ποίησης, της τέχνης γενικότερα.
Στόχος του βιβλίου είναι να ανοίξει έναν δρόμο προς την αναγνώριση και αποδοχή του παραδόξου που ενυπάρχει στη φύση και τη γένεση της μοναξιάς. Η αποδοχή αυτή είναι κορυφαίο αναπτυξιακό επίτευγμα, διά βίου διεργασία και φαινόμενο οικουμενικό.

διαβάστε περισσότερα

content

Ferri Genovino & Cimini Giuseppe

ΕΥΜΑΡΟΣ

Αθήνα 2015

Το νέο βιβλίο του Genovino Ferri και του Giuseppe Cimini ερμηνεύει και εμπλουτίζει τις ψυχαναλυτικές ενοράσεις του μεγάλου διανοητή Βίλχελμ Ράιχ, προσθέτοντας νέες διαφωτιστικές συνδέσεις στη ζωντανή και αξεδιάλυτη σχέση της ψυχανάλυσης με το σώμα.
Ένα σώμα που γίνεται ψυχική λειτουργία ήδη από την ενδομήτρια ζωή, ένα σώμα που πάντα μιλά, διαβάζεται, ακούγεται, παρατηρείται, στη στοιχειώδη και σύνθετη σημειολογία του, στη μετατροπή του σε χαρακτηρολογικούς τύπους κλπ.
Είναι επίσης μια πρόταση και μια απόπειρα ανάγνωσης της ψυχοπαθολογίας, με σκοπό να διευρύνει τον ορίζοντά της, να εισαγάγει ορισμένες αμφιβολίες σε μια κουλτούρα που φαίνεται να είναι στατική και με αυτοτροφοδοτούμενες βεβαιότητες – και τέλος να προκαλέσει μια συζήτηση που θα τείνει σε χρήσιμα συμπεράσματα για την κλινική πράξη.
Εξετάζονται μεταξύ άλλων:
– Οι εξελικτικές φάσεις στο Βέλος του Χρόνου (το οποίο οι συγγραφείς ορίζουν ως αρνητική εντροπία αναφερόμενοι στη θεωρία της πολυπλοκότητας) βασισμένες στο βιολογικό τους έδαφος.
– Οι αντικειμενότροπες σχέσεις με το μερικό αντικείμενο, της κάθε φάσης και περιόδου και οι σωματικές περιοχές στις οποίες εν-τυπώνονται οι σχέσεις με το αντικείμενο της κάθε φάσης.
– Τα στοιχεία του Χαρακτήρα (χαρακτήρας = χαραγμένο ίχνος) που αναπτύσσονται από αυτά και που διαπλέκονται σε σχήματα συμπεριφοράς.
– Η ύπαρξη μιας τρίτης παρουσίας μεταξύ αναλυτή και αναλυόμενου, της θεραπευτικής “σχέσης”, ως ζωντανής και εξελίξιμης οντότητας.

διαβάστε περισσότερα

content

Gerald Weeks, Nancy Gambescia, Katherine M. Hertlein

Routledge 2015

Second Edition

The second edition of A Clinician’s Guide to Systemic Sex Therapy has been completely revised, updated, and expanded. This volume is written for beginning psychotherapy practitioners in order to guide them through the complexities of sex therapy and help them to be more efficient in their treatment. The authors offer a unique theoretical approach to understanding and treating sexual problems from a systemic perspective, incorporating the multifaceted perspectives of the individual client, the couple, the family, and the other contextual factors.

Both beginning and experienced sex/relationship therapists will broaden their perspectives with the Intersystem approach and gain information rarely seen in sex therapy texts such as: how to thoroughly assess each sexual disorder, the implementation of various treatment principles and techniques, how to incorporate homework, dealing with ethical dilemmas, understanding different expressions of sexual behavior, and addressing the impact of medical problems on sexuality. Aside from bringing the diagnostic criteria up-to-date with the DSM 5, this new edition contains a new chapter on sensate focus, an expanded section on assessment, more information about development across the lifespan, and more focus on diversity issues throughout the text.

διαβάστε περισσότερα

content

Emmanuele Jannini & Chris G. McMahon (Editors)

Springer, 2013

 

Premature ejaculation (PE) is a common male sexual complaint, with a self-reported prevalence of 20–30% in observational studies. Over the past 10–20 years, our understanding of PE has evolved from the initial premise that it is a psychological disorder to the current recognition of an underlying biological and probably genetic predisposition in many cases. This new understanding has been accompanied by novel approaches to the assessment and treatment of patients with PE.

Premature Ejaculation is the first truly contemporary reference volume on the subject. It covers a broad range of aspects relevant to PE, including past and current definitions of the condition, the etiology of PE, its epidemiology, the impact of PE on both the patient and his partner, and the treatment of PE using pharmacotherapy and/or psychotherapy/cognitive behavioral therapy. The book is well illustrated and referenced, and the primary focus throughout is on evidence-based medicine.

This timely and authoritative volume will be of great value to sexual health physicians, andrologists, endocrinologists, urologists, psychiatrists, sexologists, psychologists, and other interested healthcare professionals.

διαβάστε περισσότερα