Βιβλιογραφια

content

Φίλιππος Μ. Βλάχος

εκδ. Ελληνικά Γράμματα

γ΄ έκδοση

Το βιβλίο αυτό προσπαθεί να προσεγγίσει το φαινόμενο της αριστεροχειρίας, της χρησιμοποίησης δηλαδή του αριστερού χεριού αντί του δεξιού για την πλειονότητα των χειρωνακτικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Κινούμενο κυρίως στο χώρο της ψυχοφυσιολογίας, το βιβλίο απευθύνεται σε κάθε αριστερόχειρα που συχνά προβληματίζεται και ψάχνει πιθανές ερμηνείες για κάποιες συμπεριφορές του. Παρουσιάζονται οι σύγχρονες απόψεις για την προέλευση και την αιτιολογία της αριστεροχειρίας, καθώς και οι πιθανές συνέπειές της -αρνητικές και θετικές- στις γνωστικές ικανότητες και τη συμπεριφορά του ατόμου.

Στόχος του βιβλίου είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών προκειμένου να ενεργοποιήσουν και να διεγείρουν τις εγκεφαλικές λειτουργίες του κάθε παιδιού, ώστε να το βοηθήσουν να πλησιάσει όσο γίνεται περισσότερο το μέγιστο των δυνατοτήτων του, τόσο για ατομική ανάπτυξη όσο και για εξειδικευμένη προσφορά στην κοινωνία.

διαβάστε περισσότερα

content

Glenys Parry

εκδ. Ελληνικά Γράμματα

επιμ. Ν. Δέγλερης, γ΄ έκδοση

Είναι γεγονός ότι οι ψυχοπιεστικές καταστάσεις με υψηλό επίπεδο κινδύνου και συγκίνησης, όπως, π.χ., η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, μια σοβαρή ασθένεια, η απειλή απόλυσης από τη δουλειά, ή μια φυσική καταστροφή, μας κάνουν να αποδιοργανωθούμε.

Τι πρέπει να κάνουμε; Πώς πρέπει να αντιδράσουμε; Αν μάλιστα είμαστε επαγγελματίες στους κλάδους πρόνοιας, υγείας, εκπαίδευσης ή ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, τι θα πράξουμε για να βοηθήσουμε τους πάσχοντες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αποτελεσματικά; Αυτό το σημαντικό κενό στη βιβλιογραφία και την εκπαίδευση ειδικών έρχεται να καλύψει το βιβλίο αυτό. Η συγγραφέας στοχεύει στην ενεργοποίηση των κρυμμένων εφεδρειών, που διαθέτουν οι ψυχολογικοί μηχανισμοί άμυνας κάθε ατόμου, ώστε ο πάσχων να αυτενεργήσει στη θεραπεία του και ο θεράπων να σταθμίσει ορθά τους παράγοντες παροχής και «απορρόφησης» βοήθειας για την προσαρμοστικότερη λειτουργικότητα του πάσχοντος.

διαβάστε περισσότερα