Βιβλιογραφια

content

Έφη Λάγιου-Λιγνού – Λήδα Αναγνωστάκη – Άνθια Ναυρίδη

Εκδ. Αρμός

Αθήνα, 2019

Οι θεμελιωτές της ψυχαναλυτικής σκέψης, από τον Freud έως την Klein και τον Winnicott, έχουν υποστηρίξει -ήδη από τον προηγούμενο αιώνα- ότι οι βάσεις για την ψυχική και συναισθηματική υγεία τίθενται πολύ νωρίς στη ζωή του ατόμου και ότι τα πρώτα πέντε χρόνια ζωής ενός παιδιού είναι καθοριστικά για τη μετέπειτα εξέλιξή του.
Στόχος του βιβλίου είναι να αναδείξει τη θεωρία και την τεχνική των ψυχαναλυτικών παρεμβάσεων σε μικρά παιδιά, αλλά και τη δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής, σε διαφορετικές ανάγκες, που αυτές προσφέρουν. Παράλληλα φιλοδοξεί να παρουσιάσει την εφαρμογή της ψυχαναλυτικής κατανόησης των μικρών παιδιών και σε μη κλινικό πλαίσιο, όπως είναι η τάξη του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου, υποστηρίζοντας την αξία της εφαρμογής ψυχαναλυτικών πρακτικών σε ποικίλες συνθήκες.

διαβάστε περισσότερα

content

Συντονιστής: Γ.Ν. Παπαδημητρίου
Επιμ. Έκδ.: Λ. Γιώτης, Δ. Μαραβελής, Α. Πανταγούτσου, Ε. Γιαννούλη

Εκδ. ΒΗΤΑ

Αθήνα, 2019

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει πολυσυλλεκτικά, τις διαφορετικές εκφάνσεις που μπορεί να έχουν οι Ψυχοθεραπείες μέσω Τέχνης, στην ψυχιατρική θεραπευτική, την προαγωγή της υγείας και την αποκατάσταση. Συγκεντρώνει μορφές και προσεγγίσεις που έχουν εφαρμοστεί από Έλληνες θεραπευτές τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό τα τελευταία πενήντα χρόνια. Αναλύει μεθόδους εργασίας από την Παιγνιοθεραπεία, τη Δραματοθεραπεία, την Εικαστική Ψυχοθεραπεία, τη Μουσικοθεραπεία και την Χοροθεραπεία, όπως εφαρμόστηκαν εντός του ψυχιατρικού πλαισίου και αποτυπώνει την επιστημονική τους εγκυρότητα με έρεισμα την σύγχρονη διεθνή κλινική και ερευνητική εμπειρία.

Η τέχνη και οι διάφορες εκφράσεις της, είτε μιλάμε για τη μουσική είτε για τον χορό είτε για το δράμα ή τις τέχνες του λόγου, φαίνεται να απευθύνονται σε μια πιο πρώιμη περίοδο του ανθρώπου, όπου ο λόγος δεν είχε ακόμα χειραφετηθεί αλλά αποτελούσε μέρος μιας υποκειμενικής εμπειρίας η οποία συμπύκνωνε συναίσθημα, αίσθηση, λόγο σε ένα ενιαίο σύνολο. Αυτή είναι μια από τις πολλές αδέξιες απόπειρές μας να περιγράψουμε την καταλυτική επίδραση που έχει ένα έργο τέχνης στο σύνολο του ψυχισμού και των αισθήσεων.

Το βιβλίο αυτό, μοναδικό στην ελληνική βιβλιογραφία, παρουσιάζει τη συμβολή των Ψυχοθεραπειών μέσω Τέχνης στην Ψυχιατρική Θεραπευτική, τις ποικίλες μορφές αυτών των παρεμβάσεων, τους τρόπους εφαρμογής τους, τις ενδείξεις τους, τις σύγχρονες έρευνες σχετικά με την εγκυρότητά τους, αλλά και την εκπαίδευση στις εν λόγω θεραπείες. Μέσα από την πολυσυλλεκτικότητα και την ετερογένειά του, φιλοδοξεί να μπολιάσει τον κόσμο της Ψυχιατρικής και της Ψυχοθεραπείας με την ιδέα ότι η θεραπείες μέσω της Τέχνης θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο σε μια πιο συγκροτημένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση του θεραπευόμενου ως ανθρώπου περισσότερο περίπλοκου απ’ όσο ενδεχομένως πιστεύουμε. Ως εκ τούτου απευθύνεται σε κάθε επαγγελματία ψυχικής υγείας που ενδιαφέρεται να εμπλουτίσει και να διευρύνει το πεδίο της εργασίας του.

διαβάστε περισσότερα

content

Μαούτσος Α. Βασίλειος

Εκδ. ΕΠΕΚΕΙΝΑ

Αθήνα, 2016

Συχνά γινόμαστε μάρτυρες αμφισβήτησης της ψυχανάλυσης για τις παραδοχές της και την αποτελεσματικότητά της. Όμως, αφ’ ότου ο Freud εγκατέλειψε το “Project” και άρχισε να ασχολείται σταθερά με τη μελέτη του “ασυνειδήτου”, υπήρξαν όλες οι προϋποθέσεις για την επιτυχή θεραπεία τουλάχιστον των “νευρώσεων”. Παρά ταύτα, ο ψυχαναλυτικός κόσμος επέμεινε στην ιατρικομορφική χρήση της ψυχανάλυσης και τον παραγκωνισμό της καθοριστικά “μεταψυχολογικής” της διάστασης. Η ενδελεχής μελέτη της τελευταίας αναδεικνύει το γεγονός ότι αυτή δεν είναι ούτε τόσο δύσκολη στην κατανόησή της ούτε τόσο ατελής στην περιγραφή της από τον Freud και πολλούς μεταγενέστερους ψυχαναλυτές. Αντιθέτως, στο κλινικό επίπεδο, η σωστή εφαρμογή της “Μεταψυχολογίας” είναι πολλά υποσχόμενη περί των ψυχικών διαταραχών.

διαβάστε περισσότερα

content

Michael Aaron

Rowman & Littlefield

London 2016

Human sexuality today stands at the crossroads between biological diversity and social conformity, and a battle between the two rages in the media, in social institutions, and in our daily lives. As a sex therapist, Michael Aaron witnesses this struggle each and every day as it plays out on his therapy couch. Modern Sexuality: The Truth about Sex and Relationships examines how biology and society collide head-on in the realm of human sexuality. Here, Aaron carefully and convincingly debunks some of the most commonly held beliefs about sexuality – that it is learned and can be changed; that “abnormal” sexual behavior is pathological; that healthy sexuality involves intimacy; that intimacy is the same to everyone; and that sexuality must have a clearly defined purpose.

Using groundbreaking brain-imaging studies and cutting- edge psychological insights, Modern Sexuality presents the overwhelming case for sexual diversity including orientation, non-traditional relationships, and even specific fantasies and kinks. In a world where sexual “outsiders” battle for acceptance, this work helps to explore the variety of sexual expressions from a normative standpoint, helping readers to understand that their own desires and those of others can happily exist on the same continuum.

διαβάστε περισσότερα