Βιβλιογραφια

content

Γεράσιμος Α. Ρηγάτος

ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις

Αθήνα, 2014

Οι κοινωνίες της συμβατικής λογικής αντιμετώπιζαν πάντα με διακριτό τρόπο εκείνους που εμφάνιζαν αποκλίσεις από αυτήν. Άλλοτε ένθεοι ή θεόληπτοι ή νυμφόληπτοι, άλλοτε δαιμονισμένοι και άλλοτε τρελοί, βίωσαν συχνά τον στιγματισμό, την απομόνωση, ακόμα και τη σωματική βάσανο. Ίσως, τελικά, η διαφορετικότητα να προκαλούσε τον φόβο των «γνωστικών» απέναντι στη διαφορετική λογική. Φαινόμενο διαχρονικό, αποτυπώθηκε πολύ συχνά και με διαφορετικούς τρόπους σε διάφορα έργα Τέχνης – και κυρίως στην Τέχνη του Λόγου.
Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται και σχολιάζονται λογοτεχνικά κείμενα τα οποία αφηγούνται χαρακτηριστικές περιπτώσεις τρέλας, με εξωεπιστημονική διερεύνηση των πιθανών αιτίων. Συχνά πρόθεση των συγγραφέων είναι η σύνδεση της αποκλίνουσας κατάστασης με τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες. Για να υπονοήσουν τότε το ερώτημα: Θα μπορούσαν διαφορετικές συνθήκες να την προλάβουν ή να τη θεραπεύσουν;

διαβάστε περισσότερα

content

Φώτης Καγγελάρης

Εκδ. Άγκυρα

Αθήνα, 2015

Ο συγγραφέας, αναλύοντας την ψυχωτική διαδικασία, συνομιλεί μ’ ένα πλήθος συγγραφέων από τον χώρο της ψυχοπαθολογίας, της φιλοσοφίας, της τέχνης, της πολιτικής και άλλων τόπων του λόγου για να αναδείξει τον βαθύ πυρήνα του ψυχωτικού υποκειμένου ως θεμελίωση της ετερότητας, αλλά και να υποστηρίξει την εγγύτητα του υποκειμένου της τρέλας με το υποκείμενο του σημαίνοντος.

Η “φυσιολογικότητα” ως άμυνα έναντι της φύσης του ανθρώπου αναδύει την ανθρώπινη συνθήκη σε Λεξεικ-όν ερμηνείας και αναζήτησης νοήματος και την επιθυμία ως το όχημα για το ταξίδι στον χρόνο.

Επίκαιρη και ανανεωμένη η κλασική αυτή μελέτη για τη σχιζοφρένεια, σε διάλογο με τα μεγάλα ερωτήματα του καιρού μας.

διαβάστε περισσότερα

content

Edited by Mooli Lahad, Ofra Ayalon & Miri Shacham

Jessica Kingsley Publishers

London & Philadelphia, 2013

The “BASIC Ph” model of coping and resiliency, developed by Prof. Mooli Lahad and Dr. Ofra Ayalon, was the first to describe coping as an on-going effort to manage life challenges. This is the first book to be published on this world-renowned approach, widely used as an effective resiliency assessment, intervention, and recovery model. Underpinning the model is the suggestion that every person has internal powers, or coping resources, which can be mobilized in stressful situations; the effort to survive coming from a healthy rather than a pathological instinct. The categorization of these coping resources gives the model its name: Belief, Affect, Social, Imagination, Cognition, Physical. This edited volume outlines the theory behind the “BASIC Ph” approach, presents practice-based and research-based interventions and explains their application during and in the wake of both natural and man-made disasters. With wide-ranging chapters from authoritative contributors, the book shows how the “BASIC Ph” model can be successfully applied in family, community, education, health, and business settings. This will be an invaluable text for professionals, academics, and students with an interest in trauma and coping with crisis and disaster.

διαβάστε περισσότερα

content

Συλλογικό

Εκδ. Gutenberg

Αθήνα 2015

Ο παρών συλλογικός τόμος εκδόθηκε για να τιμήσει την ομότιμη καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου Λουκία Μουσούρου, η οποία χρημάτισε επί σειρά ετών καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (1995-2007) και υπήρξε πρωτεργάτρια της δημιουργίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και στη συνέχεια δραστήρια πρόεδρός του (1998-2002). Ο τόμος φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημαντική προσφορά της τιμώμενης στην έρευνα και τη διδασκαλία στους τομείς της Οικογένειας, του Φύλου και της Μετανάστευσης κατά τις τέσσερις δεκαετίες από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, δεκαετίες που καθόρισαν την κατεύθυνση της κοινωνιολογίας της σύγχρονης Ελλάδας.
Το επιστημονικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο της Λουκίας Μουσούρου εκτείνεται σε δύο σημαντικούς κλάδους της κοινωνιολογίας και των κοινωνικών επιστημών, “την κοινωνιολογία της οικογένειας” με έμφαση στο φύλο και τις διαγενεακές σχέσεις και την “κοινωνιολογία της μετανάστευσης-παλιννόστησης”, ιδιαίτερα κατά τη μετάβαση της Ελλάδας από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Η θέση των γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία και η διάσταση του φύλου απασχολούν τη μελέτη και των δύο πεδίων, της οικογένειας και της μετανάστευσης, καθόσον προσεγγίζονται ως βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.
Η προσέγγιση της Λουκίας Μουσούρου στα δύο πεδία ερευνητικής και επιστημονικής ενασχόλησης βασίζεται σε μια γόνιμη και ενδιαφέρουσα συνομιλία μεταξύ “θεωρητικών προσεγγίσεων”, στις οποίες εμβαθύνει και εμπλουτίζει, και “εμπειρικής έρευνας”. Η προσέγγιση αυτή διαπερνά και τη διδασκαλία της Λουκίας Μουσούρου στο Πανεπιστήμιο καθώς και στα συγγράμματα που προτείνει ως διδακτικό υλικό.
Η έμφαση της Λουκίας Μουσούρου στη μελέτη της “σύγχρονης κοινωνίας”, τεκμηριωμένη μέσω της εμπειρικής έρευνας, αποτυπώνει την έγνοια της γύρω από ζητήματα κοινωνικής αλλαγής και κοινωνικού εκσυγχρονισμού, ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν και σήμερα, στη δική μας κοινωνική πραγματικότητα της κρίσης των κοινωνικών θεσμών, αξιών και προτύπων. Κρίση που ξαναφέρνουν στο προσκήνιο τη συζήτηση περί οικογένειας, περί μετανάστευσης και γενικότερα τα ζητήματα που πραγματεύεται η Λουκία Μουσούρου στο έργο της. Σημαντική διάσταση του έργου της είναι και ο τρόπος αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών (εθελοντικών) παρεμβάσεων. Για το λόγο αυτό, η Λουκία Μουσούρου δεν αφήνει εκτός του ενδιαφέροντός της και τον κριτικό σχολιασμό των δημόσιων πολιτικών που αναπτύσσονται σε κάθε κοινωνικό τομέα που εξετάζει.

διαβάστε περισσότερα