ΕΡΕΥΝΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

psychologynet

Στις «Έρευνες & Δημοσιεύσεις» του psychologynet.gr επιλέγονται και παρουσιάζονται ερευνητικές εργασίες και άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε αυτή τη σελίδα παρατίθεται μια σύντομη αναφορά στο βασικό θέμα κάθε εργασίας. Για την επίσημη δημοσιευμένη περίληψη και το πλήρες περιεχόμενό τους θα πρέπει να ανατρέξετε στο συγκεκριμένο περιοδικό όπου έχουν δημοσιευτεί. Τα στοιχεία κάθε ερευνητικής εργασίας και άρθρου αναφέρονται αναλυτικά έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να τα εντοπίσετε στη βιβλιογραφία.

Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία: Επιπτώσεις στην επικράτηση κοινών ψυχικών διαταραχών

Μ. Οικονόμου (1,2), Λ. Πέππου (2), Σ. Φουσκετάκη (3), Χ. Θελερίτης (2),
Α. Πατελάκης (2), Τ. Αλεξίου (2), Μ. Μαδιανός (4), Κ. Στεφανής (2)

(1). Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
(2). Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ).
(3). Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΨΥ).
(4). Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών της Συμπεριφοράς, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.

Ψυχιατρική 2013, 24:247–261

Η παρούσα ερευνητική μελέτη έχει στόχο την προσθήκη στοιχείων και την κάλυψη  ερευνητικών κενών στη διερεύνηση των επιπτώσεων της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης…

Η εικαστική θεραπεία στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόμων με ψυχικές διαταραχές

Π. Απότσος
Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα – «Ψυχική Υγεία», Αθήνα

Ψυχιατρική 2012, 23:245-254.

Σε αυτή την ερευνητική εργασία μελετάται η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της εικαστικής θεραπείας στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόμων με ψυχικές διαταραχές

The drama of shame

Sarah Mann Shaw (Dramatherapist HPC, Psychotherapist UKCP) & Di Gammage (Dramatherapist HPC, Playtherapist)

Dramatherapy (2011), 33:3, 131-143.

Το αίσθημα της ντροπής αποτελεί μια δύσκολη και επώδυνη συναισθηματική κατάσταση που διαμορφώνεται από τα πρώτα κιόλας χρόνια ζωής του ατόμου