ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

content
psychologynnet.gr

Δυσπαρευνία (πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή)

Η δυσπαρευνία αφορά συχνό και επαναλαμβανόμενο αίσθημα πόνου στην περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη σεξουαλική επαφή. Πιο συχνή είναι η αναφορά πόνου κατά τη διάρκεια της επαφής. Η δυσπαρευνία εκδηλώνεται πιο συχνά σε γυναίκες, βιβλιογραφικά δεδομένα όμως αναφέρουν και περιπτώσεις αντρών με σχετικά συμπτώματα.
Όπως και σε άλλες περιπτώσεις σεξουαλικών δυσλειτουργιών, και στην περίπτωση της δυσπαρευνίας εξετάζεται η έννοια της πρωτογενούς /δευτερογενούς και της γενικευμένης /περιστασιακής συμπτωματολογίας. Αν, δηλαδή, η αίσθηση του πόνου συνοδεύει τη σεξουαλική συμπεριφορά του ατόμου από την αρχή της σεξουαλικής του ζωής και το άτομο δεν έχει λειτουργήσει ποτέ χωρίς αυτή τη δυσκολία και αν η συγκεκριμένη συμπτωματολογία εκδηλώνεται πάντα, σε όλες τις περιστάσεις σεξουαλικής έκφρασης του ατόμου και όχι υπό συγκεκριμένες συνθήκες, καταστάσεις κ.ά.
Στη δυσπαρευνία η αίσθηση του πόνου αποσπά τη γυναίκα από το αίσθημα ευχαρίστησης και διέγερσης κατά τη σεξουαλική επαφή. Το γεγονός αυτό αποφέρει σταδιακά απώλεια της εφύγρανσης και διαστολής του κόλπου. Όταν ο κόλπος είναι πλέον ξηρός και συσταλμένος, η είσοδος και η κίνηση του πέους προκαλούν πράγματι πόνο και η όλη διαδικασία εκκινεί έναν φαύλο κύκλο πόνου-αποφυγής κοκ. Σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και όταν η αρχική πηγή του πόνου έχει παρέλθει, η γυναίκα μπορεί να εξακολουθεί να νιώθει πόνο απλά και μόνο επειδή «αναμένει» πόνο. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η λήψη λεπτομερούς ιστορικού και η ειδική μελέτη κάθε περίπτωσης για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

content
psychologynnet.gr

Κοινωνική φοβία & σεξουαλικές δυσλειτουργίες

Η κοινωνική φοβία ή το κοινωνικό άγχος χαρακτηρίζονται από έντονο φόβο του ατόμου να βρεθεί σε θέση γελοιοποίησης, ταπείνωσης ή αμηχανίας ή σε συνθήκες στις οποίες νιώθει εκτεθειμένο στην κριτική και αξιολόγηση των άλλων. Ο ίδιος συστηματικά «αποφεύγει» οποιαδήποτε κατάσταση τον φέρνει στη δύσκολη αυτή θέση ή την «υπομένει» με άγχος και έντονη αίσθηση ενόχλησης. Το «άγχος αναμονής» είναι επίσης έντονο και μπορεί να φτάσει τα όρια του πανικού. Έτσι αποφεύγει όσο μπορεί τις κοινωνικές συναναστροφές αλλά και το ξεκίνημα ερωτικών σχέσεων που μπορεί να του διακινήσει άγχος σε διάφορα στάδια της γνωριμίας: από την αρχική γνωριμία/ φλερτ μέχρι τη σεξουαλική επαφή (ιδιαίτερα την πρώτη φορά). Η σκέψη βρίσκεται διαρκώς επικεντρωμένη σε μια επικριτική στάση και αξιολόγηση: «Θα αποτύχω…», «πώς φαίνομαι;», «δεν θα τα πάω καλά…» κοκ. Λόγω του έντονου αυτού άγχους μπορεί να εκδηλωθεί η σεξουαλική δυσλειτουργία με τη μορφή της στυτικής δυσλειτουργίας ή της πρόωρης/ ανασταλμένης εκσπερμάτισης. Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να τονιστεί ότι η δυσλειτουργία αυτή συχνά ξεπερνιέται όταν το ζευγάρι προχωρήσει από τα πρώτα στάδια της γνωριμίας σε μια αίσθηση οικειότητας και εγγύτητας. Τότε επικρατεί εμπιστοσύνη, ασφάλεια και οι δύο σύντροφοι μπορούν να εκφραστούν με μεγαλύτερη ευκολία συναισθηματικά, χωρίς ταραχή και άγχος αποτυχίας.

content
psychologynnet.gr

Ποια είναι τα αίτια της πρόωρης εκσπερμάτισης;

Τα αίτια της πρόωρης εκσπερμάτισης είναι σχεδόν πάντα ψυχολογικά, είτε πρόκειται για μαθησιακά, είτε για βαθύτερα ψυχολογικά αίτια.
Στην περίπτωση των μαθησιακών αιτιών ο άντρας για διάφορους λόγους έχει «μάθει», από τις πρώτες μάλιστα σεξουαλικές του εμπειρίες, να μην ελέγχει το ρεφλέξ της εκσπερμάτισης, με άλλα λόγια να μην αναγνωρίζει επακριβώς τα αισθητηριακά ερεθίσματα που προηγούνται της εκσπερμάτισης. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές από άγνοια αλλά και από το άγχος με το οποίο λειτουργεί εκείνη τη στιγμή και το οποίο δεν τον έχει βοηθήσει μέχρι τώρα να μάθει να τα αναγνωρίζει έτσι ώστε να μπορεί να ελέγχει καλύτερα την εκσπερμάτισή του.
Τα βαθύτερα ψυχολογικά αίτια αναφέρονται σε ασυνείδητα στοιχεία της προσωπικότητας του άντρα που και ο ίδιος πολλές φορές δεν συνειδητοποιεί αλλά μπορεί να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη σεξουαλική του λειτουργία. Σύμφωνα με αυτά, ο άντρας που έχει πρόωρη εκσπερμάτιση νιώθει ασυνείδητα έντονη αμφιθυμία απέναντι στη γυναίκα και βαθιά μέσα του επικρατεί μια σύγκρουση σχετικά με το κατά πόσο επιθυμεί πραγματικά να της προσφέρει σεξουαλική ικανοποίηση. Τα αμφιθυμικά αυτά συναισθήματα βρίσκουν διέξοδο και συμβολική έκφραση στο σύμπτωμα της πρόωρης εκσπερμάτισης με το οποίο τελικά προκαλεί απογοήτευση, ματαίωση και ταλαιπωρία στη γυναίκα.
Η δυναμική της σχέσης μεταξύ των δύο συντρόφων παίζει επίσης σημαντικό ρόλο και μια αρνητική/ καταστροφική σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο συντρόφων μπορεί κάλλιστα να «γεννήσει» ένα πρόβλημα πρόωρης εκσπερμάτισης που να «εξυπηρετεί» διάφορους σκοπούς στη σχέση, όπως, για παράδειγμα, η πρόωρη εκσπερμάτιση να αποτελεί μια «δικαιολογία» για να αποφεύγει ο ένας τον άλλον, μια προσπάθεια επιβολής ελέγχου στη σχέση κ.ά.

content
psychologynnet.gr

Ποιες είναι οι φάσεις της σεξουαλικής λειτουργίας;

Οι φάσεις της σεξουαλικής λειτουργίας είναι τρεις και είναι κοινές στον άντρα και τη γυναίκα: Η φάση της ερωτικής επιθυμίας, η φάση της διέγερσης και η φάση του οργασμού. Βιβλιογραφικά αναφέρεται σε πολλές περιπτώσεις και μια τέταρτη φάση που ακολουθεί τον οργασμό και ονομάζεται φάση αποκατάστασης. Η ολοκληρωμένη σεξουαλική δραστηριότητα προϋποθέτει την ομαλή λειτουργία και αλληλοδιαδοχή όλων των φάσεων που αναφέρθηκαν. Παράλληλα, η διευκρίνιση των παραπάνω σταδίων διευκολύνει τον εντοπισμό των δυσκολιών ή δυσλειτουργιών που εμφανίζονται. Για παράδειγμα, πολλοί άντρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της επαρκούς στυτικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης και αναζητούν τρόπους αντιμετώπισής της, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις δεν συνειδητοποιούν ότι ξεκινούν τη σεξουαλική επαφή χωρίς να έχουν ερωτική επιθυμία. Με άλλα λόγια δεν συνειδητοποιούν ότι το πρόβλημα ξεκινά σε προηγούμενη φάση της σεξουαλικής λειτουργίας (στη φάση της ερωτικής επιθυμίας) και όχι στη φάση της διέγερσης (δηλαδή, στη στυτική λειτουργία).