ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

content
psychologynnet.gr

Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες: Η λήψη ιστορικού

Η λήψη ιστορικού αποτελεί το πρώτο σημαντικό στάδιο αντιμετώπισης μιας περίπτωσης σεξουαλικής δυσλειτουργίας καθώς μπορεί να συλλέξει, σε μια εικόνα, όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να κατανοηθούν τα αίτια αυτής και στη συνέχεια να προταθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης και θεραπείας. Αρχικά είναι σημαντικό να συλλεχθούν όλες οι πληροφορίες που αφορούν πρόβλημα/ σύμπτωμα που υφίσταται: πώς και πότε εκδηλώνεται, ποιες είναι οι σκέψεις, οι αντιδράσεις/ συμπεριφορές και τα συναισθήματα κατά τη διάρκεια εκδήλωσής του; Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες παρατηρείται βελτίωση, χειροτέρευση ή μη εκδήλωση του προβλήματος και αν ναι πότε και υπό ποιες συγκεκριμένες συνθήκες; Επίσης, ποια είναι η αντίδραση της/ ου συντρόφου στο συγκεκριμένο πρόβλημα και πώς επηρεάζει τον ενδιαφερόμενο;

Στη συνέχεια, προχωράμε στη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού περί της ερωτικής ζωής του ατόμου από την εφηβεία μέχρι σήμερα. Σε αυτό είναι σημαντικό να περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν τις σχέσεις του ατόμου (τρόπος γνωριμίας, διάρκεια, αίτια χωρισμού, περιστάσεις κατά τις οποίες μπορεί να είχε προκύψει εκδήλωση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας κλπ.) και τις σεξουαλικές συνευρέσεις, ιδιαίτερα μάλιστα της πρώτης εμπειρίας σεξουαλικής επαφής.

Η λήψη ενός ιστορικού για τη σύσταση και τη δομή της οικογένειας προέλευσης είναι επίσης σημαντική, ιδιαίτερα μάλιστα όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας, πιθανά αίτια συγκρούσεων κλπ. Ιδιαίτερα σημαντικές εδώ είναι οι πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις του γονεικού ζευγαριού αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονταν τα θέματα που αφορούσαν το σεξ. Πώς οι ίδιοι εκφράζονταν μεταξύ τους αλλά και τι απόψεις είχαν γι’ αυτά τα θέματα. Τι νοοτροπία ή αντιλήψεις είχαν οι ίδιοι αλλά και τα άλλα μέλη της οικογένειας αλλά και του ευρύτερου συγγενικού κύκλου για θέματα που αφορούσαν το σεξ;

Τέλος, καταγράφονται και πληροφορίες που αφορούν ένα σύντομο ιστορικό υγείας του ασθενή, σε ιατρικό αλλά και ψυχολογικό επίπεδο: αν συντρέχουν άλλα προβλήματα υγείας που επηρεάζουν τη σεξουαλική υγεία του ατόμου, αν λαμβάνεται φαρμακευτική αγωγή ή άλλου τύπου θεραπεία, εάν έχει υπάρξει νοσηλεία κοκ.

content
psychologynnet.gr

Μειώνεται η σεξουαλική επιθυμία στα άτομα τρίτης ηλικίας;

Στην τρίτη ηλικία η επιθυμία για σεξ πολλές φορές μειώνεται, όχι όμως απαραίτητα για οργανικούς λόγους. Ο κύριος λόγος είναι ότι σε αυτή την περίοδο της ζωής ο ρόλος του σεξ υποβαθμίζεται εξαιτίας της ανάπτυξης άλλων ενδιαφερόντων. Σε άλλες περιπτώσεις, η επιθυμία για σεξουαλική επαφή δεν μειώνεται, αλλά η συχνότητα των επαφών ελαττώνεται χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι το άτομο δεν αποκομίζει ικανοποίηση και αίσθημα πληρότητας με την πραγματοποίηση της σεξουαλικής επαφής. Σε αυτό το σημείο να παρατηρήσουμε ότι η μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας είναι πιο συχνή στις γυναίκες τρίτης ηλικίας και το γεγονός αυτό συχνά δημιουργεί δυσαρμονία στη σχέση ενός ζευγαριού με τον άντρα να παραπονείται ότι η δική του επιθυμία δεν βρίσκει ανταπόκριση στη σύντροφό του.

content
psychologynnet.gr

Σεξουαλική αποστροφή

Η σεξουαλική αποστροφή αναφέρεται σε μια ιδιαίτερη ψυχολογική κατάσταση κατά την οποία εκφράζεται, επίμονα και επανειλημμένα, ακραία αποστροφική διάθεση και αποφυγή κάθε, ή σχεδόν κάθε συμπεριφοράς, διαδικασίας κλπ. που σχετίζεται με τη σεξουαλική συνεύρεση και επαφή. Η αποστροφή και η αποφυγή μπορεί να μην αφορούν μόνο τη στιγμή και τη διαδικασία της διείσδυσης του πέους στον κόλπο αλλά και άλλες συγκεκριμένες πτυχές της σεξουαλικής πράξης, όπως, για παράδειγμα, τις εκκρίσεις των γεννητικών οργάνων, τη θέα του γυμνού σώματος κ.ά. Μπορεί, μάλιστα, να γενικεύονται και να αφορούν αποστροφή και αηδία για οποιαδήποτε νύξη σεξουαλικού ερεθίσματος συμπεριλαμβανομένων των φιλιών, των χαδιών ή ακόμη και την παρακολούθηση μιας ερωτικής σκηνής στην τηλεόραση ή τον κινηματογράφο. Σε πολλές περιπτώσεις εκδηλώνεται έντονο άγχος έως και συμπτώματα κρίσης πανικού όταν το άτομο βρεθεί αντιμέτωπο με μια κατάσταση που ενεργοποιεί το φόβο του για τη σεξουαλική εμπειρία. Η βασική επιθυμία του τότε παραμένει το να μην συνεχιστεί περαιτέρω η ερωτική συνεύρεση και η σεξουαλική πράξη και «να τελειώσουν όλα» το συντομότερο δυνατό. Η αποστροφική διάθεση εκδηλώνεται και με ψυχοσωματικά συμπτώματα, όπως για παράδειγμα, αίσθημα ναυτίας, δύσπνοια, ταχυπαλμία κλπ. Το αίσθημα του φόβου λαμβάνει επίσης διάφορες μορφές και εμμονές όπως, για παράδειγμα, το φόβο απώλειας ελέγχου του εαυτού και των σωματικών λειτουργιών, το φόβο ανεπάρκειας, το φόβο σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, το φόβο πιθανής εγκυμοσύνης, το φόβο συναισθηματικής εγγύτητας και δέσμευσης, το φόβο δυσμορφίας ή τραυματισμού των γεννητικών οργάνων.

content
psychologynnet.gr

Δυσπαρευνία (πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή)

Η δυσπαρευνία αφορά συχνό και επαναλαμβανόμενο αίσθημα πόνου στην περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη σεξουαλική επαφή. Πιο συχνή είναι η αναφορά πόνου κατά τη διάρκεια της επαφής. Η δυσπαρευνία εκδηλώνεται πιο συχνά σε γυναίκες, βιβλιογραφικά δεδομένα όμως αναφέρουν και περιπτώσεις αντρών με σχετικά συμπτώματα.
Όπως και σε άλλες περιπτώσεις σεξουαλικών δυσλειτουργιών, και στην περίπτωση της δυσπαρευνίας εξετάζεται η έννοια της πρωτογενούς /δευτερογενούς και της γενικευμένης /περιστασιακής συμπτωματολογίας. Αν, δηλαδή, η αίσθηση του πόνου συνοδεύει τη σεξουαλική συμπεριφορά του ατόμου από την αρχή της σεξουαλικής του ζωής και το άτομο δεν έχει λειτουργήσει ποτέ χωρίς αυτή τη δυσκολία και αν η συγκεκριμένη συμπτωματολογία εκδηλώνεται πάντα, σε όλες τις περιστάσεις σεξουαλικής έκφρασης του ατόμου και όχι υπό συγκεκριμένες συνθήκες, καταστάσεις κ.ά.
Στη δυσπαρευνία η αίσθηση του πόνου αποσπά τη γυναίκα από το αίσθημα ευχαρίστησης και διέγερσης κατά τη σεξουαλική επαφή. Το γεγονός αυτό αποφέρει σταδιακά απώλεια της εφύγρανσης και διαστολής του κόλπου. Όταν ο κόλπος είναι πλέον ξηρός και συσταλμένος, η είσοδος και η κίνηση του πέους προκαλούν πράγματι πόνο και η όλη διαδικασία εκκινεί έναν φαύλο κύκλο πόνου-αποφυγής κοκ. Σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και όταν η αρχική πηγή του πόνου έχει παρέλθει, η γυναίκα μπορεί να εξακολουθεί να νιώθει πόνο απλά και μόνο επειδή «αναμένει» πόνο. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η λήψη λεπτομερούς ιστορικού και η ειδική μελέτη κάθε περίπτωσης για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος.