ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

content
psychologynnet.gr

Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες: Η λήψη ιστορικού

Η λήψη ιστορικού αποτελεί το πρώτο σημαντικό στάδιο αντιμετώπισης μιας περίπτωσης σεξουαλικής δυσλειτουργίας καθώς μπορεί να συλλέξει, σε μια εικόνα, όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να κατανοηθούν τα αίτια αυτής και στη συνέχεια να προταθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης και θεραπείας. Αρχικά είναι σημαντικό να συλλεχθούν όλες οι πληροφορίες που αφορούν πρόβλημα/ σύμπτωμα που υφίσταται: πώς και πότε εκδηλώνεται, ποιες είναι οι σκέψεις, οι αντιδράσεις/ συμπεριφορές και τα συναισθήματα κατά τη διάρκεια εκδήλωσής του; Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες παρατηρείται βελτίωση, χειροτέρευση ή μη εκδήλωση του προβλήματος και αν ναι πότε και υπό ποιες συγκεκριμένες συνθήκες; Επίσης, ποια είναι η αντίδραση της/ ου συντρόφου στο συγκεκριμένο πρόβλημα και πώς επηρεάζει τον ενδιαφερόμενο;

Στη συνέχεια, προχωράμε στη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού περί της ερωτικής ζωής του ατόμου από την εφηβεία μέχρι σήμερα. Σε αυτό είναι σημαντικό να περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν τις σχέσεις του ατόμου (τρόπος γνωριμίας, διάρκεια, αίτια χωρισμού, περιστάσεις κατά τις οποίες μπορεί να είχε προκύψει εκδήλωση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας κλπ.) και τις σεξουαλικές συνευρέσεις, ιδιαίτερα μάλιστα της πρώτης εμπειρίας σεξουαλικής επαφής.

Η λήψη ενός ιστορικού για τη σύσταση και τη δομή της οικογένειας προέλευσης είναι επίσης σημαντική, ιδιαίτερα μάλιστα όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας, πιθανά αίτια συγκρούσεων κλπ. Ιδιαίτερα σημαντικές εδώ είναι οι πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις του γονεικού ζευγαριού αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονταν τα θέματα που αφορούσαν το σεξ. Πώς οι ίδιοι εκφράζονταν μεταξύ τους αλλά και τι απόψεις είχαν γι’ αυτά τα θέματα. Τι νοοτροπία ή αντιλήψεις είχαν οι ίδιοι αλλά και τα άλλα μέλη της οικογένειας αλλά και του ευρύτερου συγγενικού κύκλου για θέματα που αφορούσαν το σεξ;

Τέλος, καταγράφονται και πληροφορίες που αφορούν ένα σύντομο ιστορικό υγείας του ασθενή, σε ιατρικό αλλά και ψυχολογικό επίπεδο: αν συντρέχουν άλλα προβλήματα υγείας που επηρεάζουν τη σεξουαλική υγεία του ατόμου, αν λαμβάνεται φαρμακευτική αγωγή ή άλλου τύπου θεραπεία, εάν έχει υπάρξει νοσηλεία κοκ.

content
psychologynnet.gr

Μια γυναίκα θα πρέπει να ανησυχεί αν περνούν τα χρόνια και δεν έχει κάνει σεξ;

Η γυναίκα που βρίσκεται σε μια προχωρημένη ηλικία και δεν έχει ολοκληρώσει τη σεξουαλική επαφή ανησυχεί από μόνη της και σίγουρα δεν νιώθει επαναπαυμένη με αυτό το θέμα. Παράλληλα όμως νιώθει ότι δεν μπορεί να βρει και μια διέξοδο σε αυτό το θέμα και έτσι νιώθει ότι δεν είναι φυσιολογική κι ότι μειονεκτεί. Οι ταμπέλες αυτές, που την γεμίζουν άγχος και θλίψη, λειτουργούν ως επιπλέον ανασταλτικοί παράγοντες στην εξέλιξή της. Παράλληλα, όσο περισσότερο παρατείνεται η απόφαση της ολοκλήρωσης της σεξουαλικής επαφής, τόσο ο φόβος μεγεθύνεται και τόσο πιο δύσκολη φαίνεται η επίλυση του προβλήματος. Όπως έχει χαρακτηριστικά ειπωθεί: «Σαν να υψώνεται ένας τοίχος που δεν μπορείς να τον διαπεράσεις με τίποτα…». Για το λόγο αυτό, είναι σημαντική η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας γιατί, σε πολλές περιπτώσεις, χρειάζεται απλά υποστήριξη και καθοδήγηση προκειμένου να γίνει μια νέα αρχή σπάζοντας τον συσσωρευμένο αρνητισμό και τις συνήθεις του παρελθόντος.

content
psychologynnet.gr

Σεξουαλική αποστροφή

Η σεξουαλική αποστροφή αναφέρεται σε μια ιδιαίτερη ψυχολογική κατάσταση κατά την οποία εκφράζεται, επίμονα και επανειλημμένα, ακραία αποστροφική διάθεση και αποφυγή κάθε, ή σχεδόν κάθε συμπεριφοράς, διαδικασίας κλπ. που σχετίζεται με τη σεξουαλική συνεύρεση και επαφή. Η αποστροφή και η αποφυγή μπορεί να μην αφορούν μόνο τη στιγμή και τη διαδικασία της διείσδυσης του πέους στον κόλπο αλλά και άλλες συγκεκριμένες πτυχές της σεξουαλικής πράξης, όπως, για παράδειγμα, τις εκκρίσεις των γεννητικών οργάνων, τη θέα του γυμνού σώματος κ.ά. Μπορεί, μάλιστα, να γενικεύονται και να αφορούν αποστροφή και αηδία για οποιαδήποτε νύξη σεξουαλικού ερεθίσματος συμπεριλαμβανομένων των φιλιών, των χαδιών ή ακόμη και την παρακολούθηση μιας ερωτικής σκηνής στην τηλεόραση ή τον κινηματογράφο. Σε πολλές περιπτώσεις εκδηλώνεται έντονο άγχος έως και συμπτώματα κρίσης πανικού όταν το άτομο βρεθεί αντιμέτωπο με μια κατάσταση που ενεργοποιεί το φόβο του για τη σεξουαλική εμπειρία. Η βασική επιθυμία του τότε παραμένει το να μην συνεχιστεί περαιτέρω η ερωτική συνεύρεση και η σεξουαλική πράξη και «να τελειώσουν όλα» το συντομότερο δυνατό. Η αποστροφική διάθεση εκδηλώνεται και με ψυχοσωματικά συμπτώματα, όπως για παράδειγμα, αίσθημα ναυτίας, δύσπνοια, ταχυπαλμία κλπ. Το αίσθημα του φόβου λαμβάνει επίσης διάφορες μορφές και εμμονές όπως, για παράδειγμα, το φόβο απώλειας ελέγχου του εαυτού και των σωματικών λειτουργιών, το φόβο ανεπάρκειας, το φόβο σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, το φόβο πιθανής εγκυμοσύνης, το φόβο συναισθηματικής εγγύτητας και δέσμευσης, το φόβο δυσμορφίας ή τραυματισμού των γεννητικών οργάνων.