ΕΡΕΥΝΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

psychologynet

Στις «Έρευνες & Δημοσιεύσεις» του psychologynet.gr επιλέγονται και παρουσιάζονται ερευνητικές εργασίες και άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε αυτή τη σελίδα παρατίθεται μια σύντομη αναφορά στο βασικό θέμα κάθε εργασίας. Για την επίσημη δημοσιευμένη περίληψη και το πλήρες περιεχόμενό τους θα πρέπει να ανατρέξετε στο συγκεκριμένο περιοδικό όπου έχουν δημοσιευτεί. Τα στοιχεία κάθε ερευνητικής εργασίας και άρθρου αναφέρονται αναλυτικά έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να τα εντοπίσετε στη βιβλιογραφία.

Στήριξη οικογενειών αυτιστικών παιδιών

Α. Σπανοπούλου, Β. Αδάμου, Δ. Παπαστέργιου, Ι. Καλογεροπούλου
Τμήμα Νοσηλευτικής, Α’ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Επιστημονικά Χρονικά 2012, 17(4): 200-202.

Στην παρούσα ερευνητική εργασία εξετάζεται η περίπτωση παιδιών με αυτισμό, οι ανάγκες αυτών των παιδιών κατά την πορεία της ανατροφής τους και η σημαντική συμβολή της οικογένειας στη διαδικασία αυτή

Mutual Influence between Rehabilitation and Psychoanalysis

Hanoch Yerushalmi & David Roe

Journal of Psychology and Psychotherapy, July 28, 2011.

Η «ψυχανάλυση» και η «ψυχιατρική αποκατάσταση» αποτελούσαν πάντα δύο σημαντικές θεραπευτικές παρεμβάσεις και προσεγγίσεις, θεωρούντο όμως πάντα πολύ διαφορετικές

Catharsis: Psychoanalysis and the theatre

Jean-Michel Vives

International Journal of Psychoanalysis, August 2011, 92:1009-1027.

Η έννοια της κάθαρσης στην αρχαία τραγωδία έχει παρουσιαστεί για πρώτη φορά από τον Αριστοτέλη στο έργο του Ποιητική

Working with older LGBT people

David Richards

Therapy today, December 2011, Volume 22, Issue 10.

Το άρθρο αυτό φέρει σε μια κοινή συζήτηση δύο βασικά θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη δυτική κοινωνία: την ηλικία και τη συνεπακόλουθη διαδικασία γήρανσης…