ΕΡΕΥΝΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

psychologynet

Στις «Έρευνες & Δημοσιεύσεις» του psychologynet.gr επιλέγονται και παρουσιάζονται ερευνητικές εργασίες και άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε αυτή τη σελίδα παρατίθεται μια σύντομη αναφορά στο βασικό θέμα κάθε εργασίας. Για την επίσημη δημοσιευμένη περίληψη και το πλήρες περιεχόμενό τους θα πρέπει να ανατρέξετε στο συγκεκριμένο περιοδικό όπου έχουν δημοσιευτεί. Τα στοιχεία κάθε ερευνητικής εργασίας και άρθρου αναφέρονται αναλυτικά έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να τα εντοπίσετε στη βιβλιογραφία.

Identifying Psychotic Defenses in a Clinical Interview

Sylvie Berney, Yves de Roten, Veronique Beretta, Ueli Kramer & Jean-Nicolas Despland

University of Lausanne

Journal of Clinical Psychology: In session, Vol. 70(5), 428–439 (2014)

Ο Perry (1990) εισήγαγε το διαγνωστικό εργαλείο Defense Mechanisms Rating Scales (DMRS), το οποίο αποτελεί και ένα από τα πιο εύχρηστα και επικυρωμένα διαγνωστικά εργαλεία…