ΕΡΕΥΝΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

psychologynet

Στις «Έρευνες & Δημοσιεύσεις» του psychologynet.gr επιλέγονται και παρουσιάζονται ερευνητικές εργασίες και άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε αυτή τη σελίδα παρατίθεται μια σύντομη αναφορά στο βασικό θέμα κάθε εργασίας. Για την επίσημη δημοσιευμένη περίληψη και το πλήρες περιεχόμενό τους θα πρέπει να ανατρέξετε στο συγκεκριμένο περιοδικό όπου έχουν δημοσιευτεί. Τα στοιχεία κάθε ερευνητικής εργασίας και άρθρου αναφέρονται αναλυτικά έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να τα εντοπίσετε στη βιβλιογραφία.

The perspectives of psychosexual therapists towards using play therapy techniques in sex and relationship therapy: A qualitative study

Manolee Yadave (a), Sharron Hinchliff (b), Kevan Wyliea (c) & Mark Hayterd

(a) Porterbrook Clinic, Sheffield Health and Social Care NHS Foundation Trust, Sheffield, United Kingdom, (b) School of Nursing and Midwifery, University of Sheffield, Sheffield, United Kingdom, (c) Andrology, Royal Hallamshire Hospital, University of Sheffield, Sheffield, United Kingdom, (d) Department of Nursing, Faculty of Health and Social Care, University of Hull, Hull, United Kingdom.

Η παιγνιοθεραπεία αποτελεί μια θεραπευτική τεχνική που εφαρμόζεται κυρίως σε παιδιά. Διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ερευνητικές μελέτες σχετικά με την εφαρμογή των τεχνικών της παιγνιοθεραπείας…

What has neuroscience ever done for us ?

Jonathan Roiser

Institute of Cognitive Neuroscience, University College London

The Psychologist, vol 28, no 4, April 2015

Τα ερευνητικά δεδομένα των νευροεπιστημών σημειώνουν σημαντική πρόοδο τα τελευταία 25 χρόνια, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατανόηση και την τεχνολογική εξέλιξη…

Self-revelatory performance: A form of drama therapy and theatre

Renée Emunah
California Institute of Integral Studies

Drama Therapy Review 2015, Volume 1, Number 1

Σε αυτή την ερευνητική εργασία μελετάται η τεχνική της «self revelatory performance» (αυτό-αποκαλυπτική παράσταση) η οποία ορίζεται ως μια μορφή θεάτρου…