Βιβλιογραφια

content

Συλλογικό

Εκδ. Gutenberg

Αθήνα 2015

Ο παρών συλλογικός τόμος εκδόθηκε για να τιμήσει την ομότιμη καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου Λουκία Μουσούρου, η οποία χρημάτισε επί σειρά ετών καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (1995-2007) και υπήρξε πρωτεργάτρια της δημιουργίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και στη συνέχεια δραστήρια πρόεδρός του (1998-2002). Ο τόμος φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημαντική προσφορά της τιμώμενης στην έρευνα και τη διδασκαλία στους τομείς της Οικογένειας, του Φύλου και της Μετανάστευσης κατά τις τέσσερις δεκαετίες από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, δεκαετίες που καθόρισαν την κατεύθυνση της κοινωνιολογίας της σύγχρονης Ελλάδας.
Το επιστημονικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο της Λουκίας Μουσούρου εκτείνεται σε δύο σημαντικούς κλάδους της κοινωνιολογίας και των κοινωνικών επιστημών, “την κοινωνιολογία της οικογένειας” με έμφαση στο φύλο και τις διαγενεακές σχέσεις και την “κοινωνιολογία της μετανάστευσης-παλιννόστησης”, ιδιαίτερα κατά τη μετάβαση της Ελλάδας από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Η θέση των γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία και η διάσταση του φύλου απασχολούν τη μελέτη και των δύο πεδίων, της οικογένειας και της μετανάστευσης, καθόσον προσεγγίζονται ως βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.
Η προσέγγιση της Λουκίας Μουσούρου στα δύο πεδία ερευνητικής και επιστημονικής ενασχόλησης βασίζεται σε μια γόνιμη και ενδιαφέρουσα συνομιλία μεταξύ “θεωρητικών προσεγγίσεων”, στις οποίες εμβαθύνει και εμπλουτίζει, και “εμπειρικής έρευνας”. Η προσέγγιση αυτή διαπερνά και τη διδασκαλία της Λουκίας Μουσούρου στο Πανεπιστήμιο καθώς και στα συγγράμματα που προτείνει ως διδακτικό υλικό.
Η έμφαση της Λουκίας Μουσούρου στη μελέτη της “σύγχρονης κοινωνίας”, τεκμηριωμένη μέσω της εμπειρικής έρευνας, αποτυπώνει την έγνοια της γύρω από ζητήματα κοινωνικής αλλαγής και κοινωνικού εκσυγχρονισμού, ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν και σήμερα, στη δική μας κοινωνική πραγματικότητα της κρίσης των κοινωνικών θεσμών, αξιών και προτύπων. Κρίση που ξαναφέρνουν στο προσκήνιο τη συζήτηση περί οικογένειας, περί μετανάστευσης και γενικότερα τα ζητήματα που πραγματεύεται η Λουκία Μουσούρου στο έργο της. Σημαντική διάσταση του έργου της είναι και ο τρόπος αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών (εθελοντικών) παρεμβάσεων. Για το λόγο αυτό, η Λουκία Μουσούρου δεν αφήνει εκτός του ενδιαφέροντός της και τον κριτικό σχολιασμό των δημόσιων πολιτικών που αναπτύσσονται σε κάθε κοινωνικό τομέα που εξετάζει.

διαβάστε περισσότερα

content

Νίκος Μακρής, Μπετίνα Ντάβου, Θανάσης Πρωτόπαπας, Πέτρος Λ. Ρούσσος & Σπύρος Τάνταρος

Εκδ. Τόπος

Αθήνα 2014

Ο συλλογικός αυτός τόμος αποτελεί το δεύτερο μέρος μιας εισαγωγής στον κλάδο της γνωστικής ψυχολογίας και διαπραγματεύεται τις ανώτερες γνωστικές διεργασίες. Στο πρώτο κεφάλαιο, ο Θανάσης Πρωτόπαπας κάνει μία ευρεία επισκόπηση των νοητικών διεργασιών που εμπλέκονται στη γλωσσική επικοινωνία, προφορική ή γραπτή. Τα δύο επόμενα κεφάλαια, του Πέτρου Ρούσσου, αναφέρονται στη σκέψη, με έμφαση στη λύση προβλημάτων και τη συλλογιστική. Στο τέταρτο κεφάλαιο, ο Σπύρος Τάνταρος παρουσιάζει τις σημαντικότερες θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης. Στο πέμπτο, η Μπετίνα Ντάβου διαπραγματεύεται τη σχέση μεταξύ νόησης και συγκινήσεων. Στο τελευταίο κεφάλαιο, ο Νίκος Μακρής κάνει μία εισαγωγή στις θεωρίες της γνωστικής ανάπτυξης για τη συνείδηση. Το βιβλίο απευθύνεται, κυρίως, σε προπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ένα σύγχρονο και φιλικό εγχειρίδιο για εκείνον τον αναγνώστη ο οποίος, χωρίς καμία προηγούμενη επαφή με την επιστήμη της ψυχολογίας, θέλει να μελετήσει τις διεργασίες που μας επιτρέπουν να κατανοούμε τον κόσμο.

διαβάστε περισσότερα

content

Στέφανος Κουρτίδης

Εκδ. University Studio Press

Θεσσαλονίκη 2015

«Αυτούς τους ιδιόμορφους τρόπους με τους οποίους τραγικά και απελπισμένα η συνείδησή μας αναζητά ησυχασμό και ασφάλεια… Αυτούς τους τρόπους, λοιπόν, η κοινωνία μας τους στιγματίζει ως παραβατική συμπεριφορά, ψυχασθένεια και τρέλα ή τους επαινεί, αν συνάδουν προς τις τρέχουσες πολιτιστικές αντιλήψεις».

Ο Κουρτίδης είναι σοβαρά ανατρεπτικός. Χωρίς ίχνος φλύαρης επαναστατικότητας ανατέμνει, καταγράφει και συμπεραίνει ό,τι μέχρι τώρα κινείται θολά και ακα- ταλαβίστικα στη σκιά του Φρόυντ και των επιγόνων του.

Ανάμεσα στις μεθοδικές γραμμές των εξηγήσεών του, ο αναγνώστης διακρίνει τα μονοπάτια που καταλήγουν στους μεσσίες, τους τυράννους, τους συνεργούς και τα υπάκουα θύματά τους, παντού, στη μικρή και τη μεγάλη κλίμακα της κοινωνικής περιπέτειας. Μαθαίνει πως εξελίχθηκαν ιστορικά οι αντιλήψεις για την κατάτμηση του ανθρώπου σε μυαλό, ψυχή και σώμα. Βλέπει, κυριολεκτικά, την ακαταλληλότητά τους, καθώς αποκαλύπτονται ολοένα και περισσότερα για τον ανθρώπινο οργανισμό και τις αυτοθεραπευτικές του δυνατότητες. Κι έτσι, από την απόλαυση της ανάγνωσης, πλησιάζει την απόλαυση της ζωής.

Ο Στέφανος Κουρτίδης είναι ειδικός ψυχίατρος και θεωρείται πρωτοπόρος στον τομέα της Μη επεμβατικής Ψυχιατρικής.

διαβάστε περισσότερα

content

Χρυσή Χατζηχρήστου

Εκδ. Gutenberg

Αθήνα 2014

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτελεί μία από τις βασικότερες διαστάσεις του ρόλου του σχολικού ψυχολόγου. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι η κάλυψη των κυριότερων θεμάτων που αφορούν το θεωρητικό πλαίσιο, αλλά και την πρακτική εφαρμογή της συμβουλευτικής διαδικασίας. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει συνοπτικά βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές της συμβουλευτικής στη σχολική κοινότητα. Ειδικότερα, περιγράφονται συνοπτικά οι εξελίξεις που καθόρισαν τον σύγχρονο ρόλο του σχολικού ψυχολόγου και την παροχή ψυχολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στα σχολεία, οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και τα βασικά στοιχεία της συμβουλευτικής διαδικασίας, καθώς και ειδικά θέματα συμβουλευτικής, όπως η πολυπολιτισμική συμβουλευτική, η συμβουλευτική γονέων και οι βραχείες παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαλεκτική συμβουλευτική και ειδικότερα στις θεωρητικές προσεγγίσεις, τα μοντέλα διαλεκτικής συμβουλευτικής και τα στάδια ανάπτυξης της διαδικασίας, καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και κατάρτιση των συμβούλων στη διαλεκτική συμβουλευτική και στις διάφορες εφαρμογές της. Με κέντρο εστίασης την ομάδα, περιγράφεται επίσης η δημιουργία ομάδων συμβουλευτικής.
Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που μπορούν να βιώσουν τα παιδιά λόγω απροσδόκητων καταστάσεων και κρίσεων, περιγράφεται η συμβουλευτική διαχείρισης κρίσεων με εστίαση στην κατανόηση των αναγκών των παιδιών και τη συμβουλευτική υποστήριξη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Τέλος, παρουσιάζονται παραδείγματα εφαρμογής σχολικών ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στη σχολική κοινότητα από δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης, πρόληψης και παρέμβασης του Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου είναι ότι παρέχει τόσο θεωρητικές γνώσεις στα βασικότερα θέματα που άπτονται της συμβουλευτικής στο σχολικό πλαίσιο όσο και τη δυνατότητα για πρακτική εφαρμογή, αποτελώντας έτσι ένα σημαντικό βοήθημα τόσο για φοιτητές/τριες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο όσο και για σχολικούς ψυχολόγους, ειδικούς ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς.

διαβάστε περισσότερα