ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

content
psychologynnet.gr

Στάδια εξέλιξης μιας ομάδας

Κάθε ομάδα που δημιουργείται αποτελεί μια νέα «οντότητα» που γεννιέται και ακολουθεί στάδια/φάσεις κατά τα οποία τα μέλη της γνωρίζονται, εξελίσσονται και αλληλεπιδρούν. Αρχικά, έχουμε τη φάση προσανατολισμού-γνωριμίας των μελών της ομάδας, περίοδο κατά την οποία τα άτομα γνωρίζονται μεταξύ τους, αν είναι άγνωστα, ή γνωρίζουν τα καινούργια μέλη. Ακολουθεί η φάση σύνθεσης, κατά την οποία τα μέλη αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν προκειμένου να δημιουργηθεί ένας σταθερός πυρήνας της ομάδας. Στην επόμενη φάση της απόδοσης, έχει επιτευχθεί μια ισορροπία στην ομάδα, η οποία λειτουργεί και αποδίδει και παρατηρείται λειτουργικότητα στην ομάδα. Τέλος, η ομάδα περνά στην στατική φάση της ισορροπίας και τα μέλη της δυσκολεύονται πια να δεχτούν καινούργια μέλη και σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιημένα από την ομάδα τους.

content
psychologynnet.gr

Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

Η επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου αφορά την εξέλιξη της όψης της προσωπικότητάς του που σχετίζεται με την επαγγελματική συμπεριφορά και επαγγελματική ζωή γενικότερα και αποτελεί μια συνεχή εξελικτική πορεία με αρχή, διάρκεια και τέλος. Ως κλάδος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών αλλά και ερευνητικών τομέων με αποτέλεσμα να ερευνηθούν οι παράγοντες που την επηρεάζουν και να επινοηθούν τεχνικές και μέθοδοι που τη διευκολύνουν. Έχει διατυπωθεί ένα σύνολο θεωριών που στη βιβλιογραφία αναφέρεται με το γενικό τίτλο «Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης» και η γενική ταξινόμησή του έχει ως εξής: -Μη ψυχολογικές θεωρίες: α) τύχης, β) οικονομικές, γ) κοινωνικές. -Ψυχολογικές θεωρίες: α) χαρακτηριστικών & παραγόντων (Parsons), β) ψυχοδυναμικές (Bordin, Segal), γ) αναγκών (Roe, Hoppock), δ) τυπολογική (Holland), ε) εξελικτικές (Ginzberg, Super, Tiedeman, Gottfredson), στ) μάθησης (O,Hara, Miller, Krumboltz), ζ) λήψης απόφασης (Hilton, Gelatt). Γενικές θεωρίες: α) Blau, β) Super & Bachrach, γ) Law, δ) θεωρία των ζωντανών συστημάτων, ε) αντιστοίχησης, στ) ελληνική θεωρία επαγγελματικής ανάπτυξης (θεωρία δυναμικής εκλεκτικής εξελικτικής συμβουλευτικής).

 

content
psychologynnet.gr

Η θεωρία επαγγελματικών επιλογών του John Holland

Η επαγγελματική σταδιοδρομία καθορίζεται από την αλληλεπίδραση της προσωπικότητας του ατόμου και του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται, σύμφωνα με τη θεωρία επαγγελματικών επιλογών του John Holland (1959). Όταν επιλέγουμε μια καριέρα ουσιαστικά επιλέγουμε ένα επάγγελμα στο οποίο θα μπορούμε να είμαστε ανάμεσα σε ανθρώπους σαν κι εμάς αλλά και σε περιβάλλοντα που θα μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε τις δεξιότητες και τις ικανότητές μας, να εκφράσουμε τις πεποιθήσεις και τις αξίες μας, αναλαμβάνοντας ρόλους που μας ικανοποιούν και μας εξελίσσουν.

Σύμφωνα με τη θεωρία του Holland (John Holland’s Theory of Career Choice (RIASEC)), οι περισσότεροι άνθρωποι, βάσει των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων, κατατάσσονται σε έξι βασικές κατηγορίες προσωπικότητας: Πρακτικός (Realistic-R), Διερευνητικός (Interpreneur-I), Καλλιτεχνικός (Artistic-A), Κοινωνικός (Social-S), Επιχειρηματικός (Enterprising-E) και Συμβατικός  (Conventional-C),

Παράλληλα, υφίστανται έξι αντίστοιχα επαγγελματικά περιβάλλοντα που σχετίζονται άμεσα με τις κατηγορίες προσωπικότητας που προαναφέρθηκαν. Ο Holland τονίζει ότι οι άνθρωποι που επιλέγουν να εργαστούν σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που ταιριάζει με την προσωπικότητά τους έχουν σημαντικά αυξημένες πιθανότητες να είναι ικανοποιημένοι στη ζωή τους και να επιτύχουν. Η θεωρία του Holland χρήζει ευρείας διάδοσης στο χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού και έχει εφαρμοστεί ευρέως σε αντίστοιχα τεστ και ερωτηματολόγια επαγγελματικών ενδιαφερόντων.

content
psychologynnet.gr

Τι μας δείχνουν τα όνειρά μας;

Τα όνειρα αποτελούν τον καθρέφτη του ασυνειδήτου και η ανάλυσή τους αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον καθένα. Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως είναι ότι φανερώνουν, με τον πιο αποτελεσματικό και θαυμαστό τρόπο, τις ασυνείδητες επιθυμίες και συγκρούσεις μας. Γι’ αυτό και πολλές φορές στα όνειρα βλέπουμε να κάνουμε πράγματα που δεν θα φανταζόμασταν ότι μπορούμε να κάνουμε στην πραγματικότητα ή άλλες πράξεις τις οποίες δεν εγκρίνουμε ή θεωρούμε απαγορευμένες. Όταν για παράδειγμα ένα παιδί βλέπει στο όνειρό του ότι πήγαν το μικρότερο αδελφό του στο γιατρό και του έβγαλαν το δόντι, ή ότι ο αδελφός του έπεσε από το ποδήλατο κι έσπασε το πόδι του, το περιεχόμενο αυτό μπορεί να υποδηλώνει επιθετικά συναισθήματα προς τον αδελφό τα οποία όμως δεν είναι αποδεκτά από το συνειδητό κομμάτι του εαυτού (τ’ αδέλφια δεν πρέπει να μισούνται…) και έτσι απωθούνται. Βρίσκουν όμως έμμεσα έκφραση στο περιεχόμενο του ονείρου που μπορεί να εκφράζει συγκαλυμμένα τις ασυνείδητες επιθυμίες.